Huvudbakgrund
Plan.se
Plan är nätverket för effektiva flöden.
"Vi ger riktig kunskap"
Nštverk Utbildning Evenemang Om Plan
 

Nätverk

 

Stipendium för bästa examensarbete inom logistikområdet

Plan utser årligen "Bästa examensarbete inom logistik". Stipendiet är öppet för studerande vid universitet och högskolor i samband med kandidat- och magisteruppsatser samt för examensarbeten inom logistikområdet.

 

Prissumman är 10 000 kronor. Bedömningarna baseras på arbetets tillämpbarhet i praktisk verksamhet eller teoretiskt bidrag, nyhetsvärde, originalitet, metodtillämpning med mera.

Stipendiet delas ut i samband med vår årliga PLAN-konferens i april. Priset inkluderar deltagande i konferensen, logi och resa inom Sverige.

 

Ansökan tillsammans med uppsatsen i pdf-format skickas till exjobb@plan.se senast 31 december varje år.

 

Vinnare 2017 är:

”Improving the ordering process between a fashion retailer and its external suppliers”


Författare är Elin Olson och Linda Nodén, Chalmers Tekniska Högskola.

Kort om examensarbetet
Under v√•rterminen 2017 skrev vi arbetet "Improving the ordering process between a fashion retailer and its external suppliers" inom mastern Supply Chain Management p√• Chalmers Tekniska H√∂gskola. 

Arbetet handlade om hur en ink√∂psprocessen hos ett stort svenskt modef√∂retag skulle f√∂rb√§ttras. Modef√∂retaget upplevde stor konkurrens fr√•n e-handeln och hade en komplex leverant√∂rsbas p√• ca 600 externa leverant√∂rer, d√§r leverant√∂rerna varierar kraftigt i storlek och digital utveckling. Att hitta en ink√∂psprocess som kunde tillgodose behoven av att hantera stora globala modeleverant√∂rer till sm√• independent modedesigners satte stora krav p√• f√∂retaget. M√•let med arbetet var d√§rf√∂r att hitta en ny ink√∂psprocess f√∂r att √∂ka effektiviten samt minimera icke-v√§rdeadderande aktiviteter i processen. 

L√∂sningen blev att ta fram en ny process inneh√•llande en EDI-l√∂sning f√∂r att automatisera och effektivisera ink√∂psprocessen. En mer standardiserad process kunde d√§rmed tas fram som genererar kortare ledtider, b√§ttre flexibilitet och h√∂gre grad av automatisering. 

Arbetet anv√§nder sig av fertalet olika metoder f√∂r att hitta den b√§sta l√∂sningen. 

Nyhetsvärdet är också stort då effekten av ökad e-handel, globalisering, automatisering och digitalisering är högst aktuellt inom såväl modeindustrin som andra industrier.

Motivering
Ett utmärkt exjobb som ligger helt rätt i tiden. En väl strukturerad studie med en grundlig empiriinsamling, bra detaljnivå och en mycket bra problematisering av empirin.

 
Tidigare vinnare

2017: ”Improving the ordering process between a fashion retailer and its external suppliers”

2016: ”Logistisk styrmodell ‚Äď Framtagande av en logistisk styrmodell f√∂r logistikfunktionen p√• Apoteket AB”

2015: ”Substans i maktbalans ‚Äď Maktpositionering av Ericssons leverant√∂rer”

2014: "Kartläggning, analys och utveckling av Åbro Bryggeris lagerverksamhet"

2013: "The art of securing supply when facing a natural disaster...."

2012: "Freight consolidation's impact on CO2 emissions and costs..."

2011: "Can Scania be stronger than steel?"

2010: "Introducing lean in motor carrier firms through continous improvement"

2009: "Performance management process at Wica Cold AB"

2008: "Reducing the carbon footprint"

2007: "Critical success factors for implementing e-sourcing at Sony Ericsson"

2006: "Risk management when sourcing from low cost countries"

2005: "Produktionsekonomiska förbättringar hos Wasabröd i Filipstad"

2004: "Application of RFID in the production industry"

2003: "TV-shop och e-handel: Processanalys och åtgärder av returflödet"

2002: "Systems for track & trace - a solution for TransFargo in Malmö"

2001: "Leverantörsstyrda lager hos ABB"

 

 

 

 
     

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain och lean.
Besöksadress: Gustavslundsv√§gen 143, 5tr, Bromma. Telefon: 08-24 12 90. E-post: info@plan.se